Szállítás és fizetésSzállítási és fizetési feltételek

 


A kiválasztott áru mellett feltüntetett ár a bruttó vételár (a számla nem tartalmaz Áfát, mivel alanyi adómentesen adózunk), amely nem tartalmazza a szállítási költséget.
A megrendelt árut munkanapokon előzetes emailben, vagy telefonos visszaigazolást követően, a készlet erejéig, 24 - 48 órán belül útnak indítjuk.
A munkaszüneti (szombat, vasárnap) és ünnepnap beérkezett megrendeléseket legkorábban a megrendelést követő első vagy második munkanapon teljesítjük.
Magyarországi rendelés esetén kétféle szállítási és háromféle fizetési lehetőség közül lehet választani.
 
 
Szállítás és fizetés utánvéttel
 
Megrendeléskor választható ez az opció.
Ekkor a termék kézbesítésekor kell a termék(ek) ellenértékét és a szállítási költséget kifizetni.
A szállítási és csomagolási költség egy megrendelt termék esetén  2.500 Ft.
Több megrendelt termék esetén a megrendelés összegétől függően a szállítási költség magasabb lehet
 A szállítást a Magyar Posta végzi.
 
Előre utalás és kézbesítés

 
Megrendeléskor választható ez az opció.
Ekkor a PAYPAL biztonságos rendszerén keresztül átutalható Paypal számláról vagy Mastercard, Visa bankkártya használatával a termék(ek) ellenértéke és a szállítási költség.
A szállítási költség  egy megrendelt termék esetén 2.000 Ft.
A szállítást  a Magyar Posta végzi.
 
 
Személyes átvétel
 
Megrendeléskor választható ez az opció.
A megrendelt termékek személyesen is átvehetők (előzetes időpont egyeztetés után) és készpénzben fizethetők Budapest I. kerület Attila úti irodánkban.
 
 
Szállítás külföldre
 
Jelenleg külföldről nem lehet megrendelést leadni..
 
 
Az elállás joga
 
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
"... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte,
feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás
nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos
határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését..."
 
 
Szavatosság
 
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
 
Felügyeleti szervek:
 
- Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
- MKEH
 
 
Kellemes Vásárlást kívánunk!